Brantgum Evenementen

In Brantgum is altijd wat te doen.Er een rijk verenigingsleven waar veel wordt georganiseert. De dorpsfeesten zijn in de ontrek beroemd. Kijk regelmatig naar nieuwe activiteiten. WELKOM in Brantgum


2-1-2021 t/m 27-1-2024 Oud papier datums de container staat dan in Brantgum

Eerste zaterdag van de maand