Dorpsbelang en de Activiteiten commissie.

Vereniging Dorpsbelangen Brantgum Foudgum Waaxens.
Dorpsbelang is opgericht in 1937,in maart 2000 is dorpsbelang een beschreven vereniging geworden
Het doel is om de belangen van de dorpen te behartigen
en met de activiteitencommissie het jaarlijkse dorpsfeest te organiseren en enkele andere acvtiviteiten, hiervoor kunt u informatie in de agenda vinden.
Op onderstaand kaartje ziet u de ligging van de drie dorpen.


Het bestuur van het dorpsbelang bestaat uit 5 personen:  
Gerrit Dijkstra (voorzitter)  in bestuur vanaf  11-03-2005
Henk Olivier (vice  voorzitter)in bestuur vanaf  11-03-2005
  Jo Flameling Fokkema (penningmeester) in bestuur vanaf  22-03-2002
Roelie Rienks Wiersma (secr?) in bestuur vanaf  14-03-2008
Gijsbert Moorman (lid) in bestuur vanaf  14-03-2008


Op deze foto ziet u leden van  de activiteiten commissie 2009
Activiteiten commissie 2009

Dorpsbelang en B en W tijdens het twee jaarlikse bezoek aan de Dorpen op 21-03-2003

terug naar verenigingenActiviteitencommissie


De leden van de activiteitencommissie zijn
Marga vd Kooi.
Jo Flameling.
Sjoerdtje Tinga.
Klaas Rienks.

Deze foto is gemaakt tijdens de jaarvergadering in 2007 van dorpsbelang.

De twee bestuursleden die na vele actieve jaren de activiteitencommissie verlaten

Foto Otto Bruin

terug naar verenigingen.