"IDS WIERSMASKOALLE''   

                               
    
De "ids wiersmaskoalle" is een openbare basisschool.
De eerste school in Brantgum stamt waarschijnlijk uit de tijd rond 1540.
De bekostiging van de school bestond uit de opbrengsten van landerijen van de kerkvoogdij.
Pas in 1871 kwamen de kosten voor onderwijs ten laste van de
gemeente. In 1989 zijn we in het huidige gebouw aan de stemhusstrjitte getrokken, waar we heel tevreden mee zijn.
De indeling van de school was  speels en kindvriendelijk.
Het aantal leerlingen schommelde tussen de 30 en 40.

 Laatste nieuws. 
De school is in 2015 gesloten door de krimp in de dorpen.
Er is een reunie georganiseerd om de school periode af te sluiten.