Kaatsseizoen 2012 
Uitslagen Sport 2000 kaatspartij gehouden op 15-07-2012

De uitslag van de Dammers partij

 Jeugdkaatsen 13-06-2012

Nachtkaatsen 23-06-2012

      

             " Alles aan de hang "


De kaatsclub organiseert een aantal wedstrijden per jaar op het leechje te Brantgum.
Ook geven zij in het zomerseizoen kaatsles voor jong en oud.


Op welke avond de vrouwen, heren, jongens en meisjes vanaf de basisschool  trainen is nog niet bekend

Woensdagavond voor kinderen van groep 3 t/m 5 van 18.00 tot 19.00 uur en de groepen 6 t/m 8 van 19.00uur tot 20.00 uur.

Competitie kaatsen start in de week van
20-05-2012 de trainingen starten vanaf 23-05-2012 voor de volwassenen en 23-05-2012 voor de jeugd
Dames en Heren trainen alle dinsdagavonden  aanvang 19.30 uur.
Kinderen van groep 3,4,5 oefenen alle vrijdagavonden aanvang 18.00  tot 19.00 uur.
Kinderen van groep 6,7,8 oefenen alle vrijdagavonden aanvang 19.00  tot 20.00 uur.

Wedstrijdagenda's voor het seizoen van 2012:
Zondag 20-05-2012   Albert Veldema partij                        Aanv. 13.00 uur.
Zaterdag 23-06-2012     Nachtkaatsen.                                  Aanv. 17.00  uur. 
                                     Het nachtkaatsen is met een barbecue                                   
Zondag 15-07-2012    Paerkekeatsen                                  Aanv. 13.00 uur.           
Zondag 09-09-2012    Ledenkaatsen                                    Aanv. 13.00 uur.
 
Opgave om mee te doen aan de wedstrijd is mogelijk tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd bij een bestuurslid.!!!!
Wedstrijdagenda kinderkaatsen:
Woensdag 13-06-2012  Aanvang   17.30 uur Jeugdkaatsen
Woensdag 11-07-2012  Aanvang   17.30 uur. Dammers Partij
Woensdag 05-09-2012  Aanvang   17.30 uur. Feestkaatsen
Opgave om mee te kunnen Kaatsen op de oefenavond voor de wedstrijd of bij het bestuur.

De prijzen voor de verschillende wedstrijden worden mede beschikbaargesteld door.
Dhr Veldema uit Dokkum.
Supermarkt Coop  uit Holwerd.
Dorpsbelang Foudgum.Brantgum. Waaxens. (Voor het feestkaatsen van jeugd en volwassen.)
Schilders bedrijf Dammers uit Waaxens.

De bestuursleden van de kaatsvereniging zijn:
Jitse Grijpstra: voorzitter
Hendrika Kingma: penningmeester 
Bert vd Woerdt: secretaris
Dirk- Pieter vd Schaaf.
Sjoerdsje Tinga - de Vries.
Douwe Sijens.


Informatie over de kaatsclub is te krijgen via de mail, je  kan ook via de mail je opgeven voor de wedstrijd.
 kaatsclub.brantgum@hotmail.com


Woensdag middag werd de dammerspartij weer gekaatst door de jeugd van Brantgum

Rondom viel veel regen behalve in Brantgum, daar scheen de zon.
Het was een mooie kaatsmiddag met spannende  partijen, met de volgende uitslag.

1e  Colin ,Anne , Jente

2e  Hedzer , Alle-Sytse , Amerins

3e  Douwe , Jildou , Jillert

4e  Jorrit , Robin

5e  Warner , Ridzert,( Riemer uitgevallen na botsing met een blokje)

De prijzen werden beschikbaar gesteld door de familie Dammers uit Waaxens.

 


Zondag 15 juli was er voor de volwassenen pearkekeatsen in Brantgum.
er waren leuke waardebonnen van sport2000 te winnen.
 uitslagen als volgt:
 1ste prijs voor:
Dirk-Pieter van der Schaaf en Sietske de Vries
2de prijs voor:
Durk-Pieter Hiemstra en Hendrika Kingma
 3de prijs voor:
Sjolle van der Schaaf en Sippy Hiemstra
 De prijzen werden beschikbaar gesteld door SPORT2000


       Jeugdkaatsen te Brantgum

Woensdag 13 juni 2012 was er weer een kaatspartij voor de jeugd. i.v.m. de EK zijn we wat vroeger begonnen, zodat iedereen weer op tijd klaar was om voor het voetballen te zitten.
Er werd een leuke en spannende competitie gespeeld.
Douwe, Jente en Anne namen de kransen met cadeaubon en een bal mee naar huis,
En de tweede prijs was voor Colin, Riemer en Jildou       


Afgelopen zaterdag was er weer een nacht-kaatspartij in Brantgum.
Gelukkig werkte het weer ook nog geweldig mee.
Ondanks het een nachtkaatspartij was, was de finale al om 20.30 uur klaar,
dus kon de barbecue mooi op tijd aan en zo werd het een zeer geslaagde avond.
De uitslag als volgt:
De 1ste prijs was voor: DP Hiemstra en Siep Veenema,
En de 2de prijs was voor Jan Schaaf en Gijsbert Moorman.

 

 

 


De kaatsclub alles aan de hang Foto's en uitslagen seizoen 2010.
Uitslag Ouder kind wedstrijd

zondag 12 september 2010 was de laatste kaatspartij van het seizoen 2010 in brantgum.
het was de ouder ( 16+ ) en kind (tot 16 jaar) partij
het was een geweldige middag waar heel fanatiek werd gekaatst.
er werd gekaatst met heit, zus, beppe, tante, omke of een bekende,
en ja wie waren er nu de besten?
de winnaars als volgt:
de eerste prijs ging naar: Marten-Remko v/d Heide en Marley Tinga.
de tweede prijs ging naar: Dirk-Pieter v/d Schaaf en Jesse-Jan Hoekstra.
en de winnaars van de verliezers ronde waren Willem Mulder en Roy Mulder.
de prijzen werden beschikbaar gesteld door Rene en Naomi uit Brantgum.
de kaatsclub "alles aan de hang" kan terug zien op een geslaagd seizoen.
o k 01
o k 02
ok 03

 De kaatsclub alles aan de hang Foto's en uitslagen seizoen 2009.
Foto's Eigenwijs Partij 03-06-09

Foto;s van de  Dammers partij

Foto's pearke keatsen

Foto's van de eerste wedstrijd

Uitslagen van de kaatspartijen

Nachtkaatsen