Kerken en Kerkenraad van de.

Hervormde gemeenten, Waaxens-Brantgum.

De kerkelijke gemeente van Brantgum en Waaxens
 
Deze zelfstandige kleine gemeente behoort bij de Hervormde gemeenten van Holwerd en Blije-Hogebeintum. Samen vormen ze een combinatie.

Voor de kerkdiensten fungeert een rouleersysteem; drie zondagen wisselen we van dorp en de laatste zondag van de maand kan er dienst zijn in iedere gemeente afzonderlijk.

In het winterseizoen is er voor alle kinderen van het dorp de zondagsschool. Het kerstfeest wordt gevierd in het kerkje van Waaxens. Met Palmpasen lopen de kinderen zingend met Palmpasenstokken door het dorp Brantgum. De viering is dan in die kerk en het hele dorp is uitgenodigd,

De kerkelijke gemeente is een open gemeente, gericht op de dorpsgemeenschap en de wereld.

Bij ziekte en vreugde en bij de komst van nieuwe bewoners in ons dorp worden een bos bloemen en een kaartje bezorgd door ouderling A. Terpstra-Dijkstra, die niemand vergeet.

De vrouwenvereniging heeft haar leden uit de hele dorpsgemeenschap. Jong en oud werken mee om tot geslaagde avonden te komen.Naast inhoudelijke zaken is er veel belangstelling voor boekbesprekingen , breien voor een goed doel, paasdecoraties maken enz..De avond in het teken van Pasen werd besloten met een broodmaaltijd.

De kerk zorgt er ook voor dat er iedere week godsdienstonderwijs gevolgd kan worden op de openbare basisschool te Brantgum


De kerkenraadsleden zijn:

mw. Clazina de Bruyn.

Dhr.Simon Grijpstra.

mw. Riekje Grijpstra.

Dhr. Andries v.d. Schaaf.

mw. Alie Terpstra.

De stichting Silean bestaat uit de volgende bestuursleden:

mw. Clazina de Bruyn. (voorzitter)

Dhr. Simon Grijpstra. (secretaris)

Dhr. Andries v.d. Schaaf. (penningmeester)

 

 

Terug naar verenigingen