Op deze pagina staan de linken naar de iepenloftspullen die er geweest zijn in Brantgum.
Iepenloftspul  2011  Cupido klik hier voor informatie

Iepenloftspul de Trochgong fan jieren gehouden in 2000

Iepenloftspul it Relikwy van de mieden gehouden in 2004

 Iepenloftspul Swart mar leaflik gehouden in 2007

 

Brantgum organiseerd voor 2011 weer een iepenloftspul. Ook dit stuk zal geschreven worden door Baukje van Hijum.

Het is dan het derde iepenloftspul wat zij voor ons dorp zal schrijven, wij gaan er vanuit dat ook dit iepenloftspul weer spectaculair zal worden.

Nadere info volgt

Berichten uit de krant