Gebeurtenissen in Waaxens

Geboorten, huwelijken, naamsregistraties en andere gebeurtenissen tot (voorlopig) 1892.

Wie woonden er in Waaxens, wat deden zij en waar hebben zij gewoond. Hoe groot is Waaxens en is het ooit geweest.

Nu een eerste begin van deze speurtocht. We beginnen dan ook met geboorten en huwelijken tussen 1652 en 1892. Ook een opsomming van de mensen die in 1811 hun familienaam lieten registreren en eventuele andere bijzonderheden.

Het is niet altijd even duidelijk of iemand nu ook daadwerkelijk geboren is in Waaxens. Soms zal dat ook het geval zijn in Brantgum. Ze komen in ieder geval voor in het doopregister van Waaxens. Daar waar een andere geboorteplaats dan Waaxens wordt genoemd heb ik dit tussen haakjes aangegeven.

In een later stadium hoop ik aan woningen, en bewoning toe te komen. Maar dat zal eerst nog wel even duren.

Voorlopig is het nog lang niet volledig, maar met ieders hulp zal dit in de loop van de tijd wel lukken.

Wie wat heeft aan te vullen of gewoon andere interessante informatie heeft: geef het aan mij door via k.leen@planet.nl.

Fouten gevonden, ook dat hoor ik “graag”.

Over de vorm waarin de informatie zal worden gebracht wordt nog nagedacht. Dus nog even geduld.

22-8-2003.